قوانین مقررات سایت

شرایط سایت تعطیلات انلاین:

1- با توجه به این که هیچ سیستمی را نمی توان یافت که از نظر امنیتی کامل باشد لذا تعطیلات انلاین در کنار این که تمام تلاش خود را برای حفظ امنیت داده ها انجام می دهد اما تعهدی در مورد نقص امنیت تکنولوژی نخواهد داشت.

2- تعطیلات انلاین مسئولیتی در قبال ویروسی بودن داده ها بر عهده ندارد.

3- با توجه به این که تعطیلات انلاین به منظور پاسخگویی به سوالات کاربران و ارائه خدمات برای آن ها لازم است برخی اطلاعات شخصی آن ها را در اختیار داشته باشد لذا متعهد می شود که این اطلاعات را به صورت محرمانه در نزد خود نگه دارد.

4- همچنین اطلاعات مربوط به تبلیغات دهنده و نمایش دهنده نیز در نزد تعطیلات انلاین محرمانه باقی می ماند.

5- آگهی دهنده و نمایش دهنده موظف هستند در زمان ثبت نام در سایت تعطیلات انلاین اطلاعات کامل خود را وارد نموده و امکان تصحیح برای آن ها مهیا خواهد بود.