قوانین میزبان

تعریف : میزبان شخصی است که آگهی محل اقامت را به عنوان مالک، مستشار، نماینده یا واسطه در سایت ثبت نموده یا درخواست ثبت آگهی را مینماید و مسئولیت کیفیت و کلیه شرایط و روابط حاکم بر محل اقامت را به تنهایی میپذیرد.

۱ـ تعطیلات انلاین به کلیه قوانین جمهوری اسلامی ایران پایبند است. میزبان متعهد می‌شود در همه مراحل رزرو و اقامت تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد .

۲ـ واریز مبالغ رزرو اقامتگاه بعد از مستقر شدن میهمان در اقامتگاه انجام می‌پذیرد و میزبان مکلف است مطابق مندرجات، توضیحات و شرح امکاناتی که در تشریح اقامتگاه خود درج شده است بدون هر گونه نقصی ارائه خدمات نماید و در صورت مغایرت، شکایت میهمان و اثبات تخلف، تعطیلات انلاین با اختیار کامل ضمن کسر مبلغ جریمه معادل ۲۰% هزینه کل رزرو از حساب میزبان، نسبت به کنسلی رزرو و عودت کل وجه به میهمان مختار خواهد بود. همچنین در صورتی که میزبان وجهی را به عنوان بیعانه دریافت نموده باشد موظف می باشد حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت آن را به تعطیلات انلاین عودت نماید.

۳ـ میزبان متعهد می‌شود کلیه اطلاعات اقامتگاه را با صداقت کامل به ثبت برساند. مسئولیت ناشی از ارائه اطلاعات غلط، ناقص یا غلو شده یا هرگونه شرایط حاکم بر اقامتگاه همچون روابط میان مالک، مستاجر، مستشار، نماینده یا واسطه با میزبان است. در صورتی که تعطیلات انلاین  تشخیص دهد اطلاعات اقامتگاه ناقص است یا در صحت اطلاعات تردید کند، می‌تواند تا سقف هزینه رزرو اقامتگاه، میزبان را جریمه کند یا اقدامات حقوقی متناسب را انجام دهد.

۴ـ میزبان می‌پذیرد هرگونه تغییرات در امکانات، شرایط یا قیمت‌گذاری اقامتگاه را به سرعت در سامانه تعطیلات انلاین  به ‌روزرسانی کند یا در اختیار پشتیبانی تعطیلات انلاین قرار دهد.

۵ـ میزبان متعهد می‌شود هر اقامتگاه را فقط یک بار در سامانه تعطیلات انلاین به ثبت برسد. در غیر این صورت ممکن است بدون اطلاع قبلی صفحه اقامتگاه مسدود شده یا دسترسی میزبان به سامانه قطع شود.

۶ـ  میزبان متعهد می‌شود به جز مبلغی که توسط سامانه تعطیلات انلاین بابت رزرو اقامتگاه دریافت می‌کند و یا هزینه پرداخت در محل که توسط سایت مشخص می گردد، هیچ گونه هزینه دیگری را تحت هیچ عنوان و شرایطی از میهمان دریافت نکند مگر آنکه آن هزینه بصورت شفاف در جزئیات اقامتگاه درج شده باشد.

۷ـ  میزبان می‌پذیرد هرگونه تغییر در جزییات رزرو را با هماهنگی سامانه تعطیلات انلاین انجام دهد و از هرگونه توافق مستقیم با میهمان که مطابق اطلاعات رزرو نباشد، خودداری کند.

8- میزبان می‌پذیرد که کلیه اطلاعات میهمان همانند شماره تماس . اطلاعات هویتی سری بوده و حق نشر آن‌ها را ندارد. همچنین میزبان متعهد می‌شود این اطلاعات را تحت هیچ شرایطی در اختیار دیگران قرار ندهد یا بصورت شخصی از آنها استفاده ننماید در غیر اینصورت مصداق کامل خیانت در امانت خواهد بود.

9ـ میزبان می‌پذیرد که تعطیلات انلاین  حق دارد در هر زمان، بندهایی از قوانین و مقررات را حذف کرده، تغییر دهد و یا بندهای جدیدی به آن اضافه کند. میزبان موظف است قوانین و مقررات را به طور مرتب بررسی کند و از همه بندهای آن مطلع شود.

10ـ  میزبان می‌پذیرد که سامانه تعطیلات انلاین این حق را دارد که از نمایش یک یا چند اقامتگاه خود داری کند. ثبت شدن اقامتگاه در سامانه تعطیلات انلاین هیچ حقی را برای میزبان ایجاد نمی‌کند.

11ـ  در صورتی که از محل ارائه خدمت یک میزبان هرگونه خسارتی متوجه وب سایت یا برند تعطیلات انلاین گردد، میزبان مکلف است بدون هیچ قید و شرطی خسارت وارده را بصورت کامل جبران نماید