مراحل رزرو


مراحل رزرو در اقامتگاه های ویژه

1.جستجو ،مقایسه و مشورت و انتخاب اقامتگاه مطلوب

  1. ارسال درخواست رزروتوسط میهمان

3.پیگیری تایید یا رد درخواست توسط پشتیبان رزرواسیون واریز وجه توسط مشتری ظرف یکساعت پس از اعلام

4.پرداخت مشتری دریافت واچریا صورتحساب و اطلاعات میزبان

.مطالعه کل قوانین بخش رزرواسیون اقامتگاه ویژه ضروری می باشد به ویژه قوانین کنسلی