پذیرش تبلیغات

راهنمای درج آگهی

عناوین مناسب -مطالب مناسب – درج عکس مناسب

راهنمای پرداخت بسیار مهم : لطفا پس از تایید   آگهی وتوسط ادمین سایت وجه را پرداخت نمایید

و پس از پرداخت از طریق ارسال تلگرام یا واتس آپ ماراآگاه نماییدتاکار درج آگهی صورت بگیرد.

زمان درج آگهی ۲۴ الی ۴۸ ساعت پس از دریافت تصویر قبض پرداختی می باشد.

خدمات و تعرفه تبلیغات:

خدمات ما: ما آمادگی داریم جهت تهیه سفارشات تبلیغات بنری – تبلیغات متنی و تهیه رپرتاژ آگهی

و نمایش آن در صفحات مختلف سایت

تعطیلات آنلاین در معرفی بیشتر به هموطنانمان شما یاری نماییم.

تعرفه تبلیغات بنری در سایت تعطیلات آنلاین 

درج بنر شما در ستون سمت راست سایت به مدت ۱ ماه (در سایز ۲۱۰×۳۴۰)

 ۳۰۰,۰۰۰ هزار تومان

درج بنر شما در ستون سمت راست سایت به مدت ۶ماه (در سایز ۲۱۰× ۳۴۰)

 ۱,۵۰۰,۰۰۰ هزار تومان

درج بنر شما در ستون چپ سایت به مدت ۱ ماه (در سایز ۱۰۵×۳۴۰)

۲۰۰,۰۰۰ هزار تومان

درج بنر شما در ستون سمت راست سایت به مدت ۶ ماه (در سایز ۱۰۵ ×۳۴۰)

 ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

درج بنر ویژه در هدر سایت به مدت ۱ ماه (در سایز ۹۰×۷۳۰)

 ۶۰۰,۰۰۰ هزار تومان

تعرفه  تبلیغات متنی در سایت کمک سفر

درج لینک متنی شما در ستون سمت چپ به مدت ۱ ماه (لینک تا حداکثر ۳ کلمه)

 ۸۰ هزار تومان

درج لینک متنی شما در ستون سمت چپ به مدت ۶ ماه (لینک تا حداکثر ۳ کلمه)

 ۴۰۰ هزار تومان