بومگردی
بوم گردی چیست | مفهوم و اهمیت بوم گردی در ایرانی تا به حال شده قبل از یک سفر ماجراجویانه به مفهوم بوم گردی فکر کنید؟ آیا سفر به روش بوم گردی یا به انگلیسی اکوتوریسم، منابع طبیعی را با خطراتی جبران ناپذیر رو به رو کرده یا حفاظت از طبیعت را دوچندان می کند؟ […]