مجموعه ورزشی انقلاب
مجموعه ورزشی انقلاب کمپی حرفه ای برای حرفه ای ها شاید کمتر کسی در شهر تهران یا دیگر شهرها اسم مجموعه ورزشی انقلاب را نشنیده باشد . با توجه به کامل بودن امکانات و تجهیزات مجموعه ورزشی انقلاب در اکثر رشته های پرطرفدار و همچنین نحوه سرویس رسانی به کاربران انواع رشته های ورزشی این […]
سالن آزاد استخر روباز بعثت
سالن آزاد استخر روباز بعثت فرصتی برای خنک تر شدن اگر جزو کسانی هستید که فقط به خنک شدن و نشستن روی صندلی در زیر کولر های آبی اکتفا نمی کنید و اهل تفربحات آبی یا آب تنی در فصل تابستان در استخر های روز باز باشید حتما نام سالن آزاد استخر روباز بعثت در […]