آرامگاه حافظ
آرامگاه حافظ از محبوب ترین جاذبه های گردشگری شیراز است. ایرانیان بر این باورند که هر خانه باید دو چیز داشته باشد: اول قرآن ، سپس مجموعه ای از آثار حافظ. این شاعر ایرانی قرن هشتم بسیار مورد احترام است و تقریباً هر ایرانی میتواند یک بیت از این شاعر را نقل کند و آن […]