شماره پشتیبانی 24/7 1-555-555-555
آشنایی با استان خراسان رضوی استان خراسان رضوی یکی از قسمت های استان خراسان است که در نیمه شمال شرقی ایران و در همسایگی کشور ترکمنستان واقع شده است. وسعت این استان حدود ۱۱۸۰۰۰ مترمربع می باشد و جزو بزرگترین استان های ایران محسوب می شود. شهرت این استان به دلیل وجود آرامگاه حضرت امام رضا […]

ناریاسافت © 1398 - 1399