بوشهر
آشنایی با استان بوشهر استان بوشهر یکی از استان های زیبای جنوب کشور ایران است. این استان دارای یک نوار ساحلی طولانی در مجاورت آب های خلیج فارس می باشد. طبق تقسیمات استانی، تعداد ۱۰ شهرستان اصلی برای استان بوشهر معرفی شده است؛ دیلم، شهر بوشهر، شهر دشتستان، دشتی، دیر، جم، گناوه، تنگستان و کنگان […]
صنایع دستی و سوغات استان بوشهر
صنایع دستی و سوغات استان بوشهر استان بوشهر یکی از استان‌های جنوبی کشور ایران است که هم به لحاظ گردشگری و هم از نظر اقتصادی نقش مهمی در رونق منطقه ایفا کرده است. این استان زیبا در ناحیه ساحلی آب های جنوبی ایران واقع شده و همین عامل موجب گشته است جاذبه های گردشگری بی […]