اوقات فراغت بنا به گفته ویکی پدیا، به مواقعی اختصاص دارد که اشخاص مشغله و فعالیت واجبی برای انجام ندارند. رغبت و دلبستگی افراد در زمانهای اوقات فراغت، اکثراً حول محور کارهای نشاط بخش و شادی افزا می چرخد. اوقات فراغت را ایامی تعریف می کنند که شخص آن را بر اساس میل و رغبت […]