باغ ارم
بازدید از باغ ارم یکی از مهمترین کارها در سفر به شیراز است. در مرکز باغ یک غرفه قدیمی وجود دارد و یکی از بهترین نمونه های باغ های پارسی است. باغ ارم در سال ۲۰۱۱ به عنوان میراث جهانی یونسکو – سمبل باغهای ایرانی – ثبت شد و شهرت جهانی یافت. خوشبختانه در حال […]