باغ فردوس
باغ فردوس را بیشتر بشناسید باغ فردوس در سمت شمالی خیابان ولیعصر قرار دارد. این باغ یکی از تفریحگاه های مهم مردم محلی و گردشگران بوده که سالیانه به تعداد بازدیدکنندگان آنجا اضافه می شود. این باغ در سال های ۱۲۶۴ تا ۱۲۵۰، به دستور محمدشاه قاجار ساخته و باغی شگفت انگیز و با دو […]