زیپ لاین در توچال
از تفریحات متفاوت کوهستانی، زیپ لاین در توچال زیپ لاین در توچال : رفتن تا مرز محدودیت ها تجربه ‌ای است که در زیپ لاین خواهید یافت. بسیاری از ما تا وقتی که چیز محکم و ثابتی را در زیر پاهایمان نداشته باشیم، احساس امنیت را از دست می ‌دهیم. اضطرابی ناخواسته ما را فرا […]