شماره پشتیبانی 24/7 1-555-555-555
کاخ سعدآباد، از منظر گردشگری فرهنگی کاخ سعدآباد مجموعه‌ای از بناهای دوره‌های قاجار و پهلوی است. گردشگری فرهنگی از شاخه‌های صنعت گردشگری است که واسطه‌ای میان گردشگران و ابعاد فرهنگی یک مکان جغرافیایی شده و جنبه‌های مختلف فرهنگی چون آداب و رسوم، معماری، زبان، دین، هنر و سایر عناصر فرهنگی یک منطقه را به علاقمندان […]

ناریاسافت © 1398 - 1399