حمام کریم خان زند
حمام کریم خان زند از بناهای دوران کریم خان زند و یکی از جاذبه های تاریخی در شهر شیراز است. حمام در کنار مسجد وکیل ساخته شده است. این بنا به عنوان یک حمام عمومی در شهر شیراز شناخته می شد. هم اکنون حمام وکیل شیراز به یک موزه مردم شناسی تبدیل شده است و […]