شماره پشتیبانی 24/7 1-555-555-555
حمام کریم خان زند از بناهای دوران کریم خان زند و یکی از جاذبه های تاریخی در شهر شیراز است. حمام در کنار مسجد وکیل ساخته شده است. این بنا به عنوان یک حمام عمومی در شهر شیراز شناخته می شد. هم اکنون حمام وکیل شیراز به یک موزه مردم شناسی تبدیل شده است و […]

ناریاسافت © 1398 - 1399