تالار هنر تئاتر کودکان
تالار هنر تئاتر کودکان ، مکانی فرهنگی تفریحی مختص تئاتر و نمایش های عروسکی ویژه کودکان است. همیشه یکی از دغدغه های خانواده ها، پر کردن اوقات فراغت کودکان به نحوی است که علاوه بر تامین شادی و نشاط کودکان، در شکل گیری و رشد شخصیت و یادگیری آنها موثر باشد، تالارهنر تئاتر کودکان با […]