راهنمای گردشگری
راهنمای گردشگری موضوع این بحث است، حتما برای شما هم این اتفاق افتاده که سفر کنید و به راه بیفتید اما وسط راه متوجه شوید که چیزی را از یاد برده اید و همراه خود نیاورده اید در زیر به نکاتی اشاره می شود که باید تک تک آنها را رعایت کنید تا سفر خوب […]
چک لیست سفر
چک لیست سفر و چند نکتۀ کاربردی یکی از مراحل آماده شدن برای سفر، بستن ساک و چمدانِ لوازم مورد نیاز سفر است.داشتن یک چک لیست سفر کامل و جامع مثل یک راهنمای گردشگری حتما مانع از جا گذاشتن لوازم مورد نیاز خواهد شد؛ خصوصا اگر سفری ناگهانی پیش بیاید. لیست زیر با بخش بندی […]