کبابی رضا لقمه
کبابی رضا لقمه با سرو کباب های خوشمزه به همراه ترشی، طعم عالی غذا را به مشتریان عرضه می دارد. ترافیک شدید مردمی پیرامون کبابی رضا لقمه در شعب مختلف آن، نمایانگر محبوبیت بیش از اندازه این کبابی می باشد. آیا تاکنون به این کبابی رفته و از میزان شهرت این کبابخانه اطلاع صحیحی دارید؟ […]