مرکز خرید روشا
روشا یک مرکز خرید در تهران با عرضه تعداد زیاد برند های تجاری، در مرکز خریدی بدون دیوار نمونه ای از یک دپارتمان استور است. پارکینگ مدرن و پر تعداد مرکز تجاری روشا، نگرانی شما را از جهت جای پارک اتومبیل برطرف می سازد. نوک پرگار دنیای گردشگری می چرخد و در کنار یک مرکز […]