زاینده رود
رودخانه_زاینده_رود رودخانه زاینده رود یکی از جاذبه‌های گردشگری اصفهان است که در قلب شهر با شکوه تمام جریان دارد. این رودخانه بخشی از انشعابات آبی است که از کوه های زاگرس سرچشمه گرفته است و قسمتی از آن به بخش مرکزی سرازیر می شود و در نهایت به باتلاق گاوخونی منتهی می گردد. بخشی از […]