سام سنتر
سام سنتر با استفاده از نما و دکوراسیون داخلی مدرنیته در تأسی از الگوی اروپایی، پاساژی گرانقیمت در تهران است. مفهوم عمیق شعار زندگی لوکس (Luxe life) این مجتمع تجاری با تماشای این مرکز خرید، تجلی گر معنای حقیقی شعار است. آنقدر لاکچری است که اگر جزء طبقه مرفه جامعه نباشی، برای ورود به پاساژ […]