شماره پشتیبانی 24/7 1-555-555-555
سرای روشن اولین ساختمان گوتیک تهران سرای روشن یکی از زیباترین ساختمان های تهران قدیم و از جاذیه های تاریخی است که در یکی از پررفت و آمدترین خیابان های تهران قرار گرفته است. این بنا در سال ۱۳۱۱ ساخته شده و به گفته برخی منتقدان از لحاظ قدمت و معماری ارزش زیادی دارد. این […]

ناریاسافت © 1398 - 1399