سورتمه سواری
از تفریحات متفاوت، سورتمه سواری در تهران سورتمه سواری : حس سر خوردن همیشه لذت بخش است و این لذت همواره در هر انسانی، در هر سن و سالی پیدا می شود. اینکه بدون استفاده از یک سیستم موتوری، تنها با تسلیم شدن در برابر نیروی قدرتمند گرانش زمین، متکی بر پاهای خود و یا […]