صنایع دستی و سوغات استان فارس
صنایع دستی و سوغات استان فارس استان فارس به همراه تمام شهرستان ‌های حوزه آن جزوه برترین جاذبه های گردشگری جنوبی کشور ایران هستند. آنچه از فرهنگ، تاریخ و دوران کهن در این استان وجود دارد، نمادی است از اهمیت و ارزش این منطقه را در دوره ‌های مختلف تاریخی معرفی می کند. جاذبه های […]