برج میلاد
چشم انداز خیره کننده تهران از سکوی دید باز برج میلاد سکوی دید باز برج میلاد یکی از عجایب و شگفتی های این برج است که با تهیه بلیط می توانید به این قسمت سر بزنید. سکوی دید باز در طبقه ششم قرار دارد که می توانید از طریق آخرین طبقه برج میلاد نمایی شگفت […]