شهربازی ژوپیتر مجتمع کوروش
آشنایی با شهر بازی ژوپیتر مجتمع کوروش همراه با ۱۱۰ بازی جذاب و مهیج شهربازی ژوپیتر مجتمع کوروش واقع در طبقه دوم آن از شهربازی های سرپوشیده معروف شهر تهران است.این شهربازی به علت نزدیکی با مرکز خرید کوروش از طرفداران زیادی برخوردار است .شهربازی ژوپیتر مجتمع کوروش مکانی شاد و مهیج هم برای کودکان […]