شهرک سینمایی غزالی
شهرک سینمایی غزالی؛ انعکاسی از تهران قدیم شهرک سینمایی غزالی یکی از آثار فاخر هنری احداث شده در تاریخ معاصر بعد از انقلاب ایران است. تهران در کنار بسیاری از جاذبه‌های طبیعی و تاریخی و فرهنگی، از ظرفیتی برخوردار است که سایر شهرهای ایران از آن بی‌بهره‌اند؛ تجربه‌ای که تهران در تاریخ معاصر ایران دارد، […]