مرکز خرید الماس
مرکز خرید الماس ایران با توجه به نمای شیک و طراحی مجلل داخلی، فریادی از مدرنیته بودن پاساژ سر می دهد. در صورت رغبت به کیفیت برتر اجناس با هزینه کرد بالا، پیشنهاد رفتن به مرکز خرید الماس ایران مناسب است. اینبار در ناحیه شمال شرق تهران و در بلوار نیروی زمینی، به دیدار مرکز […]