مرکز خرید ایران زمین
مرکز تجاری ایران زمین در دهه سوم کاری خود، هنوز پاساژی مدرنیته، شیک و دارای جذابیت به شمار می آید. فروشگاه سایز بزرگ پوشاک مردانه پارکو، در مرکز خرید ایران زمین عامل جذبی مؤثر در این Shopping Center مدرن است. اسم جذاب و با ابهتی دارد و به دل می نشیند. تقدس از نوع ایرانی […]