مسجد نصیرالملک
مسجد نصیر الملک از زیباترین مسجد های جهان و از جاذبه های تاریخی شیراز است. مسجد در خیابان لطفعلی خان زند، کوچه نصیر الملک قرار گرفته و در دوره قاجار ساخته شده است. بنای نصیرالملک شامل خانه، آب انبار، حمام و مسجد می باشد. دیوار های مسجد با سنگ تراشی ها و کاشی کاری های […]