شماره پشتیبانی 24/7 1-555-555-555
منارجنبان بنای تاریخی منارجنبان در شهر اصفهان یکی از جاذبه‌های گردشگری اصفهان است که قدمت آن به اوایل قرن هشتم باز می گردد. این بنای تاریخی دقیقاً در سال ۷۱۶ قمری ساخته شده است. ساختمان منارجنبان هم اکنون در خیابان آتشگاه در شهر اصفهان قرار دارد. این عمارت از دو مناره بلند تشکیل شده که […]

ناریاسافت © 1398 - 1399