منارجنبان
منارجنبان بنای تاریخی منارجنبان در شهر اصفهان یکی از جاذبه‌های گردشگری اصفهان است که قدمت آن به اوایل قرن هشتم باز می گردد. این بنای تاریخی دقیقاً در سال ۷۱۶ قمری ساخته شده است. ساختمان منارجنبان هم اکنون در خیابان آتشگاه در شهر اصفهان قرار دارد. این عمارت از دو مناره بلند تشکیل شده که […]