میدان نقش جهان
میدان_نقش_جهان میدان نقش جهان یکی از معروف ترین جاذبه های گردشگری شهر اصفهان است که آوازه شهرت، زیبایی و قدمت تاریخی آن به تمام جهان رسیده است. این میدان بزرگ، یادگار تاریخی از دوران صفویه را به نمایش می گذارد. در چهار طرف این میدان تاریخی، ۴ جاذبه گردشگری اصفهان با پیشینه ارزشمند قرار گرفته است؛ […]