عمارت مسعودیه
عمارت مسعودیه شکوه معماری ایرانی اکثر اهالی شهر تهران میدان بهارستان را می شناسند اما شاید تعداد کمی باشند که عمارت مسعودیه در این میدان را به خوبی بشناسند و یا از آن بازدید کرده باشند . عمارت مسعودیه که یکی از بناهای به جا مانده از دوران قاجار در تهران می باشد و به […]