پارک ژوراسیک تجربه عالی و به یاد ماندنی از یک تفریح خوب و از تفریحات کودک و خانواده است. حتما نام ژوراسیک به گوشتان بارها خورده است. در واقع ژوراسیک دوره ای از زمین شناسی است که حیوانات و موجودات خاصی در آن دوره زندگی می کردند. بعدها با گذشت زمان نسل آن حیوانات منقرض […]