شماره پشتیبانی 24/7 1-555-555-555
شهر افسانه ای تخت جمشید یا پرسپولیس، پایتخت داریوش اول می باشد و ۵۱۲ سال قبل از میلاد ساخته شده است. این دربار باشکوه، اقامتگاه تابستانی امپراطورهای هخامنشی و مرکز حکومت رسمی آنها بود. از پرسپولیس در اسناد تاریخی خارجی زیاد نام برده نشده است ولی این مکان جایی بوده است که نمایندگان اقوام و […]

ناریاسافت © 1398 - 1399