شماره پشتیبانی 24/7 1-555-555-555
کاخ_چهلستون یکی از شاهکارهای معماری بناهای تاریخی را می توانید در شهر اصفهان و در عمارت کاخ چهلستون مشاهده کنید. این کاخ بسیار زیبا در فضایی به وسعت ۶۷ هزار متر مربع ساخته شده است. قدمت ساخت این کاخ سلطنتی به زمان شاه عباس اول در دوران صفویان باز می گردد. اگر به داخل عمارت […]

ناریاسافت © 1398 - 1399