کاخ چهلستون
کاخ_چهلستون یکی از شاهکارهای معماری بناهای تاریخی را می توانید در شهر اصفهان و در عمارت کاخ چهلستون مشاهده کنید. این کاخ بسیار زیبا در فضایی به وسعت ۶۷ هزار متر مربع ساخته شده است. قدمت ساخت این کاخ سلطنتی به زمان شاه عباس اول در دوران صفویان باز می گردد. اگر به داخل عمارت […]